Fundacja

CYTOMEGALOWIRUS
W CIĄŻY I PO PORODZIE

CYTOMEGALOWIRUS
W CIĄŻY I PO PORODZIE

Cytomegalia jest jest zakaźną chorobą wirusową spowodowaną zakażeniem cytomegalowirusem (CMV). Choć samo zakażenie wirusem CMV jest bardzo powszechne i nie stanowi niebezpieczeństwa dla dojrzałego organizmu, tak dla płodu stanowi bardzo poważne zagrożenie. Wewnątrzmaciczne zakażenie wirusem cytomegalii jest główną przyczyną niegenetycznych upośledzeń umysłowych i fizycznych u dzieci, głuchoty, poronień, a także martwych urodzeń. Do zakażenia może dojść na każdym etapie trwania ciąży, choć najgorsze są rokowania jeżeli do infekcji w czasie I i II trymestru ciąży. Noworodki u których doszło do infekcji wrodzonej po urodzeniu mogą mieć objawy cytomegalii wrodzonej takie jak: małogłowie, zapalenie naczyniówki i siatkówki, hipotrofia, żółtaczka, zwapnienia wewnątrzczaszkowe, wodogłowie, małopłytkowość, uszkodzenia śledziony i wątroby. Na szczęście cytomegalie w ciąży MOŻNA i TRZEBA LECZYĆ.

Cytomegalia jest jest zakaźną chorobą wirusową spowodowaną zakażeniem cytomegalowirusem (CMV). Choć samo zakażenie wirusem CMV jest bardzo powszechne i nie stanowi niebezpieczeństwa dla dojrzałego organizmu, tak dla płodu stanowi bardzo poważne zagrożenie. Wewnątrzmaciczne zakażenie wirusem cytomegalii jest główną przyczyną niegenetycznych upośledzeń umysłowych i fizycznych u dzieci, głuchoty, poronień, a także martwych urodzeń. Do zakażenia może dojść na każdym etapie trwania ciąży, choć najgorsze są rokowania jeżeli do infekcji w czasie I i II trymestru ciąży. Noworodki u których doszło do infekcji wrodzonej po urodzeniu mogą mieć objawy cytomegalii wrodzonej takie jak: małogłowie, zapalenie naczyniówki i siatkówki, hipotrofia, żółtaczka, zwapnienia wewnątrzczaszkowe, wodogłowie, małopłytkowość, uszkodzenia śledziony i wątroby. Na szczęście cytomegalie w ciąży MOŻNA i TRZEBA LECZYĆ.

Jak pomagamy?

Informujemy, tłumaczymy, wspieramy, kierujemy do najlepszych krajowych i zagranicznych środków zajmujących się leczeniem cytomegalii, współpracujemy z najlepszymi lekarzami i specjalistami. Nie zostawiamy nikogo bez potrzebnej opieki.

Cytomegalowirus w ciąży się leczy

Cytomegalowirus w ciąży się leczy

Leczenie i szpitale

Leczenie CMV jest możliwe choć nie ma jeszcze w naszym kraju zbyt wielu miejsc i specjalistów, którzy potrafią nieść potrzebną pomoc. 

Leczenie

i szpitale

Leczenie CMV jest możliwe choć nie ma jeszcze w naszym kraju zbyt wielu miejsc i specjalistów, którzy potrafią nieść potrzebną pomoc.